SINCE 1986
  INTERNATIONAL
  EDUCATION SERVICES
  STUDY IN
  UK
 STUDY IN
  AUS
 STUDY IN
  USA
 BOARDING
  SCHOOLS
UK UNIVERSITY
COURSE SEARCH
     Faculty / School
      
     Major
      
     GPA
      
  

Home > Student Experiences
Share to Facebook Share to Twitter
การศึกษาประเทศออสเตรเลีย - เรื่องเล่าและประสบการณ์ดี ๆ จากคุณอรพร ถมยา
 
>> การศึกษาประเทศออสเตรเลีย - เรื่องเล่าและประสบการณ์ดี ๆ จากคุณอรพร ถมยา
Name : Oraporn Thomya
University : University of Tasmania
Course : MBA
Year : 2009
 
ตำแหน่งงาน / ชื่อสถานที่ทำงานในปัจจุบัน : เศรษฐกรชำนาญการ/ สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ก่อนจะมาเรียนที่ออสเตรเลียพี่ก็ได้เรียนจบโทมาแล้วใบนึงสาขา M.A. (International Economics and Finance) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึ่งพี่ก็ได้ทำงานโดยใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่กระทรวงการคลังมาประมาณ 4-5 ปี ทำให้รู้สึกว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมด้านบริหารบ้างจึงได้ตัดสินใจขอทุนของหน่วยงานไปเรียนต่อปริญญาโทอีกใบค่ะ

ช่วงที่หาข้อมูลการเรียนต่อมีเพื่อนๆ และรุ่นพี่หลายท่านแนะนำสถานที่เรียนโดยส่วนใหญ่จะแนะนำให้ไปที่สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร ซึ่งในขณะนั้นสหรัฐอเมริกาก็กำลังประสบปัญหาเรื่องผู้ก่อการร้าย ส่วนสหราชอาณาจักรก็มีระยะเวลาเรียนค่อนข้างสั้น (ประมาณ 9 เดือน) พี่จึงมองว่าอาจเร็วเกินไปสำหรับการปรับตัวในการเรียนเพราะเมื่อเริ่มปรับตัวได้ก็เรียนจบแล้ว จึงเลือกที่จะไปออสเตรเลียที่มีแนวโน้มในการได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสาขาบริหารธุรกิจก็เป็นสหสาขาวิชาที่สามารถประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ประกอบกับพี่เคยได้รับทุนไปฝึกงานที่ออสเตรเลียเป็นเวลาประมาณ 3 สัปดาห์จึงรู้สึกว่าที่นี่เป็นประเทศที่ง่ายๆ สบายๆ คนรักความเสรีแต่ก็ยอมรับความแตกต่างได้ และมีวิถีชีวิตที่ไม่มากไม่น้อยเกินไป
 
เมื่อตัดสินใจเลือกประเทศและสาขาวิชาได้แล้ว พี่ก็เริ่มมองถึงมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจค่ะ ในเบื้องต้นก็คิดว่าจะเรียนเมืองใหญ่ เช่น ซิดนีย์ หรือเมลเบริ์น ดีหรือไม่ แต่ก็คิดว่าเมืองใหญ่น่าจะมีคนไทยเยอะและสิ่งดึงดูดใจเยอะเช่นกัน จึงเริ่มมองหาเมืองเล็กๆ แต่มีคุณภาพการศึกษาดี เช่น อะดิเลท (Adelaide) หรือ โฮบาร์ท ซึ่งสุดท้ายผู้ใหญ่ในที่ทำงานก็แนะนำให้ไปเรียนที่ UTAS เนื่องจากท่านเป็นศิษย์เก่าและเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม คุณภาพการศึกษาที่ดีค่ะ


University of Tasmania เป็นมหาวิทยาลัยที่ติด 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่เด่นด้านการค้นคว้าและงานวิจัย ตั้งอยู่ ณ เมืองโฮบาร์ท เกาะทัสมาเนีย ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่สวยงามของประเทศออสเตรเลีย และเนื่องจากตั้งอยู่บนเกาะทำให้ UTAS มีความโดดเด่นและเป็นผู้นำด้านการวิจัย การสอนธุรกิจแบบใหม่ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำเหมือง และยังได้ทำงานร่วมกับ The Australian Maritime College ในการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ การจัดการระบบการขนส่ง การทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงหลักสูตรในการเดินเรือพาณิชย์ (มีคนไทยมาเรียนด้วยนะคะ) สำหรับคณะบริหารธุรกิจเป็นเสมือนวิชาบังคับที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องเปิดเพราะเป็นที่นิยมของชาวเอเชียเป็นอย่างมาก และกว่าครึ่งก็เป็นนักศึกษาจากประเทศจีนค่ะ
 
การเรียนที่นี่ก็จะคล้ายคลึงกับระบบการเรียนการสอนในบ้านเรา คือมีการวัดผลจากการสอบกลางภาค ปลายภาค และมีรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มเป็นระยะๆ ส่วนตอนจบจะสามารถเลือกได้ระหว่าง Dissertation หรือ Comprehensive Exam ซึ่งที่ UTAS จะเป็นการสอบรายวิชา ดังนั้น การเรียนจะไม่โหดเท่ากับการสอบครั้งเดียว 100% ซึ่งในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นวิชาบรรยายเป็นส่วนใหญ่และอภิปรายบ้าง แต่น้องๆ ที่ผ่านการเรียนจากเมืองไทยแล้วจะไม่ยากค่ะ และสำหรับน้องๆ ทุนส่วนตัวที่มีผลการเรียนดี UTAS มีทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนให้ถึง 25% ด้วยค่ะ

สำหรับชาวเอเชียสาขาบริหารธุรกิจอาจเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง แต่ในสายตาของชาวออสเตรเลียแล้วจะมีความนิยมในสาขาวิชาชีพเฉพาะมากกว่าค่ะ เช่น การทำไวน์ การเกษตร เพราะเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งสาขาบริหารธุรกิจก็น่าจะมีความนิยมอย่างต่อเนื่องสำหรับชาวเอเชียและผู้ต้องการเปลี่ยนสายการศึกษา เพราะมีเนื้อหาการเรียนที่กว้างและสามารถเลือกวิชาได้ตามความสนใจของผู้เรียนค่ะ
 
สาขาบริหารธุรกิจเป็นสหวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติต่างๆ พี่จึงคิดว่าเป็นสาขาที่น้องๆ หลายคนสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้แต่ก็คงไม่ทั้งหมด เพราะโลกการทำงานที่จริงนั้นไม่ใช่ทฤษฎีทั้ง 100% แต่จะประกอบไปด้วยบริบทของแต่ละสังคมซึ่งแตกต่างกันออกไป น้องๆ จึงควรนำสิ่งที่เรียนรู้ออกไปพบกับโลกกว้างคือประชาชนและผู้รับบริการของเราเพื่อทำความเข้าใจว่าเขาเหล่านั้นต้องการอะไรและสนองตอบต่อความต้องการค่ะ บางส่วนที่ใช้ทฤษฎียังไม่ได้เราก็ต้องใช้ความเข้าใจประกอบกันค่ะ

การมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจไม่ใช่เรื่องยากมากในปัจจุบันเพราะโอกาสเปิดกว้างขึ้น น้องๆ จึงน่าจะแสวงหาโอกาสในการเรียนรู้ เพราะการเรียนต่อไม่ใช่แค่ความรู้ที่เราจะได้รับเพิ่มขึ้นแต่ยังหมายถึงประสบการณ์ในการได้ใช้ชีวิตด้วยตนเอง การหัดทำหลายๆ สิ่งในชีวิตเป็นครั้งแรก (เช่น งานบ้าน!!) การรู้จักได้คิดถึงครอบครัวและคนที่รักเรา พี่คิดว่าสิ่งสำคัญที่พี่ได้รับนอกจากการเรียนอาจไม่เหมือนคนอื่นแต่พี่ได้รับ Life Appreciation หรือการเห็นคุณค่าของชีวิต การรู้จักขอบคุณสิ่งดีๆ รอบตัว ทำให้รู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง และเราโชคดีแค่ไหนที่มีคนที่รักรอและให้กำลังใจกับความสำเร็จของเราค่ะ นอกจากนี้ การศึกษาต่อก็ช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองให้เรากล้าที่จะทำสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องแต่ไม่ใช่กระแสสังคม และทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นที่มีความคิดเป็นของตนเองค่ะ
 
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่สบายๆ ทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต คนที่นั่นพยายามรักษา Work & Life Balance มากจึงมีการจัดสรรทั้งเวลาเรียนและเวลาทำงานอย่างเป็นสัดส่วน ถือเป็นจุดที่น่ารักที่คนไทยน่าจะนำมาใช้ค่ะ ดังนั้น ถ้ามีการจัดสรรเวลาอ่านหนังสืออย่างเหมาะสมก็จะทำให้การเรียนง่ายขึ้นค่ะ ปัจจุบันนี้ยังมีหลายๆ คนถามพี่ว่าทำไมถึงไม่เลือกเรียนสหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร พี่ก็ยังคงคิดว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่และไม่ได้เสียดายที่เลือกเรียนที่นี่ค่ะ (แต่ที่อื่นๆ ก็น่าสนใจเช่นกันนะคะ)
 
พี่คิดว่าคนไทยในออสเตรเลียมีความเอื้อเฟื้อและน้ำใจต่อกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีของคนไทย จึงอยากให้น้องๆ รักษาจุดเด่นข้อนี้ไว้ และหากต้องการเรียนในประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีได้รับความยอมรับ UTAS และออสเตรเลียก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ เพราะจะได้ความรู้ควบคู่ไปกับความสวยงามของธรรมชาติไปด้วยกันค่ะ โดยในวันที่อากาศดีน้องๆ อาจจะขึ้นไปเล่นหิมะบน Mount Wellington (แม้จะเป็นฤดูร้อนแต่บนยอดเขาก็ยังมีหิมะปกคลุม) สุดสัปดาห์ก็มีตลาดนัด Salamanca ที่เลื่องชื่อ และยังมี Cradle Mountain ด้วยนะคะ ถ้าน้องๆ สนใจก็ลองติดต่อพี่ๆ ที่เอเย่นต์ได้ สุดท้ายขอให้ Enjoy your life!! ค่ะ
 
  
 
Updated :June 11, 2012
     
                  | | | |
 
16th Floor, Regent House, 183 Rajdamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel: 66(0) 2255 5157-9     Fax: 66(0) 2255 3826     Email: info@mentor.ac
© 2012 Mentor International, All rights reservered.