University College Birmingham

  

 
University College Birmingham (UCB) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง Birmingham เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงในหมู่บริษัทและภาคอุตสาหกรรมในด้านการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมนักศึกษาที่มุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพ

UCB มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำหลักสูตรสายอาชีพทั้งในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาภาคต่อเนื่องที่มีการพัฒนาทักษะและการฝึกประสบการณ์ในการทำงานของนักศึกษาซึ่งจะช่วยพัฒนาแฟ้มสะสมงานของนักศึกษให้โดดเด่นและน่าสนใจยิ่งขึ้น

หลักสูตรในระดับ undergraduate ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจาก University of Birmingham ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก และชื่อเสียงของ UCB ก็ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาที่นี่จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดให้แก่นักศึกษา ด้วยเงินลงทุนว่า £100 ล้านปอนด์สำหรับการปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งจะทำมหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น

Highlight ของ University College Birmingham (UCB)

  • UCB เป็นสถาบันการศึกษาขนาดเล็กแต่มีความเชี่ยวชาญสูง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองใหญ่ที่สุดของอังกฤษ อีกทั้ง Birmingham ยังเป็นเมืองใหญ่ที่ไม่มีการขายสินค้าราคาสูงเกินจริงต่างจาก London
  • มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เข้มแข็งซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการรับรองจาก University of Birmingham และเชื่อมโยงทฤษฎีการศึกษาเข้ากับทักษะการทำงานที่ทันสมัย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาโดยปรัชญาการสอนมหาวิทยาลัยแห่งนี้มุ่งเน้นไปที่นักศึกษารายบุคคล
  • University College Birmingham มีการนำเสนอสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยหลักสูตรการฝึกงาน หลักสูตรในระดับปริญญาตรี (BA และ BSc) และหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี (MA และ MSc)
  • University College Birmingham ให้ความสำคัญกับเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับกลุ่มอุตสาหกรรมทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนความก้าวหน้าในอนาคตของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีทักษะและคุณลักษณะที่เป็นมืออาชีพในการสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคต