De Montfort University

  

De Montfort University (DMU) ตั้งอยู่ในเมือง Leicester เมืองที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ห่างจาก London เพียงหนึ่งชั่วโมง มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนมากกว่า 300 หลักสูตรในระดับ Foundation ระดับ Undergraduate และ Postgraduate ซึ่งในจำนวนหลายหลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการรับรองว่ามีการเชื่อมโยงทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับการทำงานในภาคอุตสาหกรรมและให้เกิดประสบการณ์การทำงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 2,700 คนจากมากกว่า 130 ประเทศเลือกเข้าศึกษาที่ De Montfort University (DMU) ด้วยรางวัลเหรียญทอง ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจาก Teaching Excellence Framework ที่เป็นเครื่องการันตีคุณภาพการสอนของมหาวิทยาลัย รับรองโดยรัฐบาล จึงเป็นที่ยอมรับว่ามาตรฐานการสอนและการจัดการเรียนรู้ของ DMU มีความเป็นเลิศและโดดเด่น นอกจากนี้ DMU ยังได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 5th ด้านความเป็นเลิศทางการสอนโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดโดยรวมของ TEF โดย Wonkhe

Highlight ของ Cranfield University

  • De Montfort University Leicester (DMU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในสหราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ในอันดับ 13th จาก 154 สถาบัน
  • สาขา Computer Science ของ De Montfort University Leicester ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
  • จากกว่า 500 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้มีการจัดอันดับหลักสูตรสาขา Computer Science ในทุกปีตั้งแต่ 2007 และ DMU เป็นหนึ่งใน 38 มหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรที่ติดอันดับของโลกในปี 2019
  • ากผลการศึกษายังมีการจัดอันดับให้ DMU อยู่ในอันดับ 20th ของโลกในด้าน Category Normalized Citation Impact และเป็นอันดับ 111th ของโลกด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • DMUworks เป็นโปรแกรมอาชีพที่มหาวิทยาลัยภูมิใจนำเสนอ เพราะเป็นโครงการที่จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมสำหรับการทำงาน โดย #DMUworks จะเปิดโอกาสและช่วยให้นักศึกษาพัฒนาจนกลายเป็นมืออาชีพ มีการปรับตัวและตระหนักถึงการทำงานเชิงธุรกิจ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในโลกแห่งการแข่งขันและสร้างทางเลือกในอนาคตในแบบที่นักศึกษาแต่ละคนต้องการ