Arts University Bournemouth

  

 
Arts University Bournemouth ก่อตั้งขึ้นในปี 1885 ในฐานะสถาบันการศึกษาเฉพาะทางและเป็นสถาบันชั้นนำด้านศิลปะ การออกแบบ สื่อ และการแสดง ที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงศิลปะเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการจัดการสอนในสาขาวิชาเชิงสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความอยากรู้อยากเห็น กล้าเสี่ยงเพื่อลองสิ่งใหม่ ผจญภัยไปกับการสำรวจ และผลักดันให้เกิดความรู้ในแต่ละวิชาอย่างไร้ขีดจำกัด

แคมปัสของมหาลัยเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ร่มรื่น และบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เหมาะแก่การรังสรรค์ผลงานศิลปะให้เกิดขึ้นและด้วยฉากหลังของความงดงามทางสถาปัตยกรรมในชุมชนจะมีส่วนช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาและศิลปินที่มีใจรักในศิลปะอีกทางหนึ่ง

Arts University Bournemouth (AUB) เป็นเหมือนอาณาจักรเล็กๆ ด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางศิลปะที่ดีที่สุดในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทางมหาวิทยาลัยมีการลงทุนด้วยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลในการจัดหาเทคโนโลยีและพื้นที่ที่ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสใช้ฝึกประสบการณ์การทำงานในด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะต้องเผชิญในโลกแห่งการทำงานจริง

Highlight ของ Arts University Bournemouth

  • Arts University Bournemouth (AUB) เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางอันดับหนึ่งของสหราชอาณาจักรในด้านการถูกจ้างงานของบัณฑิต จาก Times Higher Education
  • AUB ได้รับรางวัลเหรียญทองด้านการจัดการสอนจาก Teaching Excellence Framework (TEF)
  • The Arts University Bournemouth (AUB) ได้รับการยืนยันและยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ HEIs อันดับต้นๆ ใน สหราชอาณาจักรด้วยบัณฑิตที่ขยันและทุ่มเทในการทำงานอยู่ในอันดับ Top 5 ด้านการจ้างงาน
  • AUB มีอัตราการถูกจ้างงานของบัณฑิตที่ 98% ซึ่งเป็นผลให้มหาวิทยาลัยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักร ตามผลการศึกษาที่เผยแพร่โดย DLHE (Destinations of Leavers from Higher Education)
  • AUB เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักรในด้านการถูกจ้างงานของบัณฑิตตามผลการสำรวจของ Times Higher Education และอยู่ในอันดับ Top 5 ในด้านภาพรวม จากการจัดอันดับของ TEF Metrics ในปี 2017 รวบรวมโดย Times Higher Education
  • AUB ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยสูงสุดในตะวันตกเฉียงใต้โดย The Times และ The Sunday Times Good University Guide 2018