Adelphi University, New York
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 152
 • 0
   Adelphi University มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการขยายขอบข่ายการรับรู้ของประชากรโลกในระดับสากล ผ่านทางการศึ...
อ่านต่อ
The University of Alabama at Birmingham
 • 16 ตุลาคม 2018
 • 177
 • 0
   The University of Alabama at Birmingham (UAB) เป็นมหาวิทยาลัยในเขตเมืองที่เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการ...
อ่านต่อ
University at Albany, State University of New York
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 164
 • 0
   University at Albany ตั้งอยู่ที่ใน New York มหาวิทยาลัยแห่งนี้นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความเป็นเลิศด...
อ่านต่อ
Academy of Art University, San Francisco
 • 16 ตุลาคม 2018
 • 184
 • 0
   เป็นเวลากว่า 90 ปี ที่ Academy of Art University เปรียบเสมือนบ้านของเหล่าศิลปินและนักออกแบบมากมาย มหาวิท...
อ่านต่อ
American University, Washington DC
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 187
 • 0
  American University ตั้งอยู่ในเมือง Washington DC เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา เมืองศูนย์กลางทางการเมืองของประเทศ...
อ่านต่อ
Auburn University
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 171
 • 0
   Auburn University ตั้งอยู่ใน Auburn, Alabama เมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกา ที่มีความปลอดภัยแล...
อ่านต่อ
Boston University (LLM)
 • 16 ตุลาคม 2018
 • 565
 • 0
   Boston University ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง Boston ด้วยจำนวนนักศึกษาในระดับ Undergraduate และ Graduate ก...
อ่านต่อ
University of Central Florida
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 215
 • 0
   University of Central Florida ตั้งอยู่ในเมือง Orlando รัฐ Florida เขตปกครองที่ใหญ่เป็นอันดับ 26 ของ...
อ่านต่อ
City University, Seattle
 • 16 ตุลาคม 2018
 • 178
 • 0
   City University of Seattle เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแบบไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการรับรองไปจนถึงระดับปริญญาเอก...
อ่านต่อ
Colorado State University
 • 16 ตุลาคม 2018
 • 216
 • 0
   Colorado State University มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งด...
อ่านต่อ
University of Dayton
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 104
 • 0
   University of Dayton ตั้งอยู่ใน Dayton รัฐ Ohio ซึ่งเป็นเมืองแห่งการบุกเบิกทางการบินเพราะเป็นที่ตั้...
อ่านต่อ
Drew University
 • 16 ตุลาคม 2018
 • 145
 • 0
   Drew University เป็นมหาวิทยาลัยยอดนิยมที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าร่วมเป็...
อ่านต่อ
Florida International University
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 198
 • 0
   Florida International University ตั้งอยู่ที่เมือง Miami รัฐ Florida เมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายท...
อ่านต่อ
Full Sail University
 • 16 ตุลาคม 2018
 • 225
 • 0
   แคมปัสของ Full Sail University ตั้งอยู่ที่ Winter Park นอกเมือง Orlando ในรัฐ Florida โดยแถบนี้เป็นย่านแ...
อ่านต่อ
George Mason University
 • 16 ตุลาคม 2018
 • 193
 • 0
   George Mason University เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Virginia และยังมีอีกหนึ่งแคม...
อ่านต่อ
Hult International Business School
 • 16 ตุลาคม 2018
 • 135
 • 0
   HULT International Business School มีทั้งหมด 6 แคมปัสทั่วโลก และ 3 แคมปัสในนั้นตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา HU...
อ่านต่อ
Illinois Institute of Technology, Chicago
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 149
 • 0
Illinois Institute of Technology หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Illinois Tech เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เน้นงานวิจัยทางเทคโนโ...
อ่านต่อ
The University of Illinois at Chicago
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 106
 • 0
The University of Illinois at Chicago (UIC) มุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนในเมือง Chicago และทั่วโลกด้วยการเป็นผู้นำร...
อ่านต่อ
Jefferson University
 • 25 ธันวาคม 2018
 • 109
 • 0
Jefferson University เกิดจากการรวมตัวของ 2 มหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวได้ ได้แก่ Philadelphia University และ...
อ่านต่อ
University of Kansas
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 131
 • 0
The University of Kansas เป็นมหาวิทยาลัยหลักที่สำคัญของรัฐ และยังได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกจำนวน 62 แห่ง...
อ่านต่อ
LIM College, New York
 • 16 ตุลาคม 2018
 • 140
 • 0
LIM College, New York ตั้งอยู่ในเมือง New York City จัดทำหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรออนไลน์ของ LIM Colleg...
อ่านต่อ
Louisiana State University
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 195
 • 0
Louisiana State University และ Agricultural & Mechanical College ได้รับมอบที่ดินจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1...
อ่านต่อ
University of Massachusetts | Boston
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 206
 • 0
University of Massachusetts Boston ได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่าเป็นแบบอย่างการจัดการศึกษาที่ดีเยี่ยมในหมู่มหาวิทย...
อ่านต่อ
University of Massachusetts | Dartmouth
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 96
 • 0
University of Massachusetts, Dartmouth เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการศึกษาระดับวิทยาลัย เนื่องจาก Massachusetts เป็นรั...
อ่านต่อ
University of Massachusetts | Lowell
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 125
 • 0
University of Massachusetts, Lowell เป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยระดับชาติที่มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรั...
อ่านต่อ
Marshall University
 • 16 ตุลาคม 2018
 • 403
 • 0
Marshall University ตั้งอยู่ที่เมือง Huntington รัฐ West Virginia ซึ่งเป็นเมืองที่งดงามบนฝั่งแม่น้าโอไฮโอ เป็นที่รู้...
อ่านต่อ
Miami University, Middletown campus
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 147
 • 0
อ่านต่อ
University of Northeastern, Boston
 • 11 ธันวาคม 2018
 • 159
 • 0
แคมปัสของ Northeastern University ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Boston และสร้างขึ้นบนเขตพื้นที่มรดกของเมือง ในฐานะแหล่งกาเนิ...
อ่านต่อ
Oregon State University
 • 16 ตุลาคม 2018
 • 408
 • 0
Oregon State University ตั้งอยู่ที่ Corvallis and Bend ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสาหรับการอยู่อาศัย ด้วยความใก...
อ่านต่อ