หนึ่งในงานนิทรรศการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

*ทุกกิจกรรมภายในงาน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย*

งานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจหรือกำลังวางแผนศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2020