UCAS Undergraduate Day

วันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2020 เมนเทอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สาขาราชดำริ

งาน UCAS Undergraduate Day จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังหาที่เรียนในระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ ทั้งแบบเข้าเรียนปริญญาตรีโดยตรง หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี Foundation Programme โดยไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น