Discover UK Universities

มาร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ผ่าน MS Team พร้อมไขข้อข้องใจให้ทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร หรืออาจเลื่อนไปภาคการศึกษาหน้า เดือนมกราคม 2021 หรือแม้แต่กำลังวางแผนการศึกษาในปีการศึกษา 2021

ภายในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ทีมแนะแนวการศึกษาต่อของ Mentor International จะอัดแน่นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย การขอวีซ่านักเรียน, การจองที่พัก ตลอดจน ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปสหราชอาณาจักร และสำคัญที่สุดในเวลานี้คือการแชร์ประสบการณ์จากนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในสหราชอาณาจักร และการปรับตัวทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้เข้ากับวิถีการใช้ชีวิตแบบ New Normal และการวิธีการปฎิบัติตัวแบบ Self-isolation หลังจากเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรแล้ว

หากคุณได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้วหรือกำลังวางแผนที่จะไปศึกษาในสหราชอาณาจักร นี่จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับคุณ ไม่อยากให้พลาดสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้นะคะ ทีมแนะแนวของเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลแบบไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น