Mentor International (part of UKEAS group)

ขอเชิญนักเรียนเข้าเรียนคอร์สเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS ซึ่งจะให้คำแนะนำทุกขั้นตอบ และรายละเอียดการสอบ ตลอดจนเทคนิคการสอบ IELTS อย่างละเอียด

คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS นี้เราจะรวมทั้ง 4 ทักษะ ในการใช้สอบ IELTS คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเข้าไว้ด้วยกัน