British Boarding Schools Exhibition 2019
  • 20 August 2019 14:06
  • 913
  • 0
  นิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียนประจำประเทศอังกฤษ ระดับประถมและมัธยมศึกษา (อายุ 7 - 18 ปี) พบปะและพูดคุยกับตัวแทนจากโรงเรียนประจำชั้นนำ 13 แห่งของประเทศอังกฤษ และร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ "How to prepare your child to entry in a top British Boar
อ่านต่อ
Study with Top New Zealand Boarding Schools
  • 30 September 2018 21:39
  • 937
  • 0
Study with Top New Zealand Boarding Schools | Saturday, 06th October 2018 Mentor International ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในระดับประถม และมัธยมศึกษาที่ประเทศ New Zealand ร่วมงาน Study with Top New Zealand Boarding Schools ในวันเสาร์ที่ 6 ต
อ่านต่อ