Lyceum Alpinum Zuoz
  • 21 November 2018
  • 530
  • 0
At a glance: Type of School: Co-educational day and boarding school Location: Zuoz, Switzerland Lyceum Alpinum Zuoz Information: The Lyceum Alpinum Zuoz, founded in 1904, is a Swiss international boarding school set in spectacular alp
อ่านต่อ
British Boarding Schools Exhibition 2019
  • 20 August 2019
  • 871
  • 0
  นิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียนประจำประเทศอังกฤษ ระดับประถมและมัธยมศึกษา (อายุ 7 - 18 ปี) พบปะและพูดคุยกับตัวแทนจากโรงเรียนประจำชั้นนำ 13 แห่งของประเทศอังกฤษ และร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ "How to prepare your child to entry in a top British Boar
อ่านต่อ
Study with Top New Zealand Boarding Schools
  • 30 September 2018
  • 880
  • 0
Study with Top New Zealand Boarding Schools | Saturday, 06th October 2018 Mentor International ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในระดับประถม และมัธยมศึกษาที่ประเทศ New Zealand ร่วมงาน Study with Top New Zealand Boarding Schools ในวันเสาร์ที่ 6 ต
อ่านต่อ