รู้ยัง? University of the Arts London มาไทย! #UAL
  • 12 February 2020
  • 3882
  • 0
พบกับเจ้าหน้าที่จากมหาลัยด้านศิลปะ อันดับ 2 ของโลก #UAL ✅   ถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ UAL โดยตรง ✅   บริการแนะแนวการเตรียมพร้อม Portfolio ✅   ถ้าเอกสารครบ ก็มีสิทธิ์ได้รับ Offer จากมหาลัยทันที! รายละเอียดงาน  
อ่านต่อ