Chevening Scholarship 2020 / 2021
  • 7 สิงหาคม 2019
  • 203
  • 0
Chevening Scholarship เนื่องด้วยศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Mentor International ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับทุนดังกล่าว โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 5 พฤศจิกายน 2562   วัตถุป
อ่านต่อ